Χαράξεις – Οριοθετήσεις

  • Οριοθετήσεις οικοπέδων, κληροτεμαχίων, κατάτμησης
  • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
  • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
  • Χαράξεις κτηρίων, στοιχείων τεχνικών έργων, κατασκευών, σκαμμάτων, μεταλλικών κατασκευών
  • Χαράξεις οδοποιίας, εκσκαφών
  • Χαράξεις ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών
  • Χαράξεις φωτοβολταϊκών πάρκων

 
 

Comments are closed.

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

    Παπαδόπουλος Σάββας
    Τοπογράφος Μηχανικός


    Υπηρεσίες στο χώρο της τοπογραφίας με αξιοπιστία και συνέπεια από το 2009.
    Στόχος η επαγγελματική αξιοπιστία και συνέπεια, σε συνδυασμό με την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών.
  • fb
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Νέα Τρίγλια
    Τ.Κ. 63079, Χαλκιδική

    email 6986 202 193
    email savvaspapadop@gmail.com
  • Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
  • ΕΣΠΑ
  • Greek Flag EE Flag